Ustalenie sprawcy kolizji

W przypadku kolizji nie mamy obowiązku wzywania służb. Sprawcę kolizji możemy ustalić na miejscu, między uczestnikami. Jeśli wina jest oczywista i sprawca się do niej przyznaje, najlepiej porozumienie to zapisać na papierze – jako oświadczenie. Oświadczenie sprawcy kolizji podpisują wszystkie strony zdarzenia – dzięki temu nie dojdzie do nieporozumień.
Jeśli jednak nikt z uczestników nie poczuwa się do odpowiedzialności, należy wezwać policję, która rozstrzygnie spór i zazwyczaj wymierzy też karę (mandat).