Oznacz miejsce zdarzenia

Prawidłowe oznakowanie miejsca zdarzenia jest kluczowe dla bezpieczeństwa Twojego i innych użytkowników drogi. Muszą oni wiedzieć o zaistniałej sytuacji i w tym celu należy postawić trójkąt ostrzegawczy. Na autostradzie lub drodze ekspresowej powinien on się znaleźć 100 m przed uszkodzonym pojazdem. Na pozostałych drogach, poza terenem zabudowanym, odległość ta powinna wynosić 30-50 m. W terenie zabudowanym trójkąt powinien być umieszczony przy lub na samochodzie, nie wyżej jednak niż 1 m nad ziemią.
Jeśli doszło jedynie do kolizji i uszkodzenia na to pozwalają, usuwamy samochód z jezdni.

laweta płońsk