Informacje potrzebne do oświadczenia

Oświadczenie sprawcy kolizji to ważny dokument, który pozwoli na szybsze rozwiązanie sporu oraz dochodzenie odszkodowania u ubezpieczyciela.

Warto mieć przy sobie wydrukowany szablon tej deklaracji. Jeśli jednak go nie posiadamy, możemy samodzielnie sporządzić dany dokument.

Aby oświadczenie było przydatne i wiążące, powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

  • imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego,
  • adresy zameldowania,
  • numer oraz organ wydający prawa jazdy,
  • numery rejestracyjne pojazdów,
  • numery dowodów osobistych,
  • numery polisy ubezpieczenia OC i nazwa ubezpieczyciela.

Dodatkowo zawrzeć powinniśmy jasną deklarację o tym, kto jest sprawcą zdarzenia, prosty szkic i opis kolizji oraz obowiązkowe podpisy wszystkich stron.