W RAZIE WYPADKU…

Wypadek czy kolizja?

Dla wielu pojęcia te są synonimami, choć nimi nie są Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym doznały uszkodzeń tylko przedmioty nieożywione (pojazdy, latarnie czy inne elementy jezdni). W takim przypadku wzywanie służb nie jest obowiązkowe. Wypadek z kolei poważniejsze zdarzenie. Poszkodowani są również ludzie, zatem bezwzględnie należy wezwać policję i pogotowie.

Jak zachować się w razie wypadku lub kolizji?

Stres często powoduje, że zachowujemy się kompletnie nieprzewidywalnie. Dlatego warto uporządkować sobie działania, o których powinniśmy pamiętać. Przede wszystkim musimy upewnić się, czy w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jeśli tak, to wezwanie pogotowia ratunkowego lub policji jest naszym obowiązkiem moralnym i prawnym. Za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Oznacz miejsce zdarzenia

Prawidłowe oznakowanie miejsca zdarzenia jest kluczowe dla bezpieczeństwa Twojego i innych użytkowników drogi. Muszą oni wiedzieć o zaistniałej sytuacji i w tym celu należy postawić trójkąt ostrzegawczy. Na autostradzie lub drodze ekspresowej powinien on się znaleźć 100 m przed uszkodzonym pojazdem. Na pozostałych drogach, poza terenem zabudowanym, odległość ta powinna wynosić 30-50 m. W terenie zabudowanym trójkąt powinien być umieszczony … Czytaj więcej

Ustalenie sprawcy kolizji

W przypadku kolizji nie mamy obowiązku wzywania służb. Sprawcę kolizji możemy ustalić na miejscu, między uczestnikami. Jeśli wina jest oczywista i sprawca się do niej przyznaje, najlepiej porozumienie to zapisać na papierze – jako oświadczenie. Oświadczenie sprawcy kolizji podpisują wszystkie strony zdarzenia – dzięki temu nie dojdzie do nieporozumień. Jeśli jednak nikt z uczestników nie poczuwa się do odpowiedzialności, należy … Czytaj więcej

Informacje potrzebne do oświadczenia

Oświadczenie sprawcy kolizji to ważny dokument, który pozwoli na szybsze rozwiązanie sporu oraz dochodzenie odszkodowania u ubezpieczyciela. Warto mieć przy sobie wydrukowany szablon tej deklaracji. Jeśli jednak go nie posiadamy, możemy samodzielnie sporządzić dany dokument. Aby oświadczenie było przydatne i wiążące, powinny się w nim znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko sprawcy i poszkodowanego, adresy zameldowania, numer oraz organ wydający … Czytaj więcej

Pomoc drogowa

Jeśli Twój samochód jest uszkodzony, musisz wezwać pomoc drogową, która odholuje pojazd. Jazda niesprawnym technicznie pojazdem to łamanie prawa i narażanie na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i innych użytkowników drogi. Warto mieć zapisany gdzieś kontakt do zaufanej pomocy drogowej. W Ciechanowie i okolicach najlepiej zapisać sobie numer 504 950 615 lub zapamiętać adres: POMOCDROGOWA24.COM.PL. Robex – ekspresowe lawety całą dobę!